دوره آموزش اکسل پیشرفته
 • مدت دوره: یک ماه – 10 جلسه 3 ساعته
 • مکان: مشهد
 • ظرفیت: 10 نفر
 • ثبت نام

  آموزش خصوصی اکسل
  • تعداد جلسات: بسته به نیاز مخاطب
  • مکان: مشهد
  • ظرفیت: 1 الی 2 نفر
  • ثبت نام

   آموزش جهت سازمان ها
   • تعداد جلسات: بسته به نیاز سازمان
   • مکان: در محل سازمان
   • ظرفیت: بسته به نیاز سازمان
   • ثبت نام